Navne i min slægtsforskning se alle pr september 2005

Stednavnet Jelstrup

Stednavnet Jelstrup er nævnt første gang 1408, i 1462 kaldet Jelstrop og 1470 Jælstrvp. Navnet menes at stamme fra mandsnavnet Hjalli eller Jelle, men nogle mener at det har noget med kongens ombudsmand, en jarl at gøre, f.eks. fra jarls torp 'det sted kongens mand boede'. Stednavnet findes nu om dage 2 steder i Danmark, dels i Vendsyssel, dels i Himmerland. Sognet Jelstrup ligger i Vennebjerg herred, Hjørring amt og i Løkken-Vrå kommune, mellem Hjørring og Løkken og er 1646 hektar stort og i 1970 var der 207 husstande og 606 indbyggere. Det er efter dette sogn, de fleste har navnet Jelstrup. Andre kan have det efter en samling huse, der ligger i Havbro sogn, mellem Års og Farsø, kaldet Jelstrup og nogle få hundrede meter nord for ligger Jelstrup Hedegårde. På egnen ligger også en gård med navnet Jelstrupgaard og i bogen Slægten Glerup fra Aars og Havbro sogne, udgivet af Slægtarkivet i Viborg, 1983, ses en del personer, der stammer fra dette område. Nogle omtales som f.eks. 'Christensen af Jelstrup' men i dette materiale ses ingen, der har antaget Jelstrup som mellem- eller efternavn.

Jelstrup

Ved oprettelsen af det centrale personregister CPR var der (28/7-1971) 86 bærere af efternavnet Jelstrup. De der har det som mellemnavn er ikke med i denne sammentælling. Der er i Danmark og Norge et lille antal uafhængige slægter med efternavnet Jelstrup. Langt de fleste stammer dog fra Jacob Hansen Jelstrup (1676-1756), sognepræst i Jelstrup. Han er dog ikke den ældst kendte Jelstrup, men regnes som stamfader til slægten.

Bolvig/Bolwig

Bolvig eller Bolwig er sandsynligvis en drejning af det tyske Boldich.

Navneordet boelsmand

En boelsmand er en bonde, der lever på et boel, som er et mindre stykke jord.

Boelsmand

Mine Boelsmand aner stammer fra Øster Sundby i Nørre Tranders sogn, Fleskum herred, Aalborg amt.

Rehbinder

Min FFFFM er 1787 indført i Haverslev kirkebog med faderens indrømmelse af faderskab. Han var Frederich Christian Rehbinder, præmierløjtnant ved det Aalborgske Infanteri Regimentsoldat. Oplyses født 1750 i Gladsakse og gjorde militærkarriere. Ham vil jeg gerne vide noget mere om.

Efterlysninger

Oberstløjtnant Gustav Christian von Rehbinders færden i Danmark. Da han var omkring 18 år flygtede han ca. 1740 til København efter en duel i Rusland, blev gift med Anne Sophie Tillisch og fik 4 børn. Han var temmelig sikkert en overgang bosat i Gladsakse, da nogle af hans børn oplyses født der.